Uitleg één kostwinnerregeling

Wij krijgen regelmatig vragen over het voorstel dat Minister Asscher heeft gedaan om peuterspeelzalen gratis te maken voor gezinnen met één kostwinner of gezinnen waarvan ouders niet werken.

Het geld dat Minister Asscher hiervoor vrij maakt wordt naar de gemeenten overgeheveld. De gemeenten moeten hiervoor beleid maken. Zij krijgen hiervoor 6 jaar de tijd om dit te implementeren. Dit betekent voor nu dat de huidige regeling nog gehandhaafd blijft.

Op het moment dat de gemeenten beleid hebben gemaakt en gelden hebben vrijgemaakt voor gratis peuterspeelzaalopvang zullen wij dit middels onze website aan u melden.


< Terug naar hoofdmenu