Groepsopbouw

Ut Trepke plaatst de kinderen in principe op de dagen die ouders vragen. Het gevolg hiervan is dat de opvang binnen één week kan plaatsvinden in verschillende groepen. Het kind wordt geplaatst in een vaste stamgroep.

Op onze locatie in Empe hebben wij een stamgroep van 0 t/m 4 jaar met vaste pedagogisch medewerksters.

Op onze locatie in Voorst hebben wij een stamgroep van 0 tot 18 maanden (babygroep) met vaste pedagogisch medewerksters. Hiernaast hebben wij twee stamgroepen van 19 maanden t/m 4 jaar. Op deze groepen staan ook vaste pedagogisch medewerksters.

Dit betekent dat de babygroep (0-18 maanden) een horizontale groep is met allemaal kinderen van dezelfde leeftijd en dat de andere stamgroepen (19 maanden-4 jaar) een verticale groepsopbouw hebben. Wij werken met een maximale verhouding tussen het aantal leidsters en kinderen (kind-ratio) zodat uw kind altijd genoeg aandacht krijgt.
De sociaal-emotionele veiligheid wordt gewaarborgd door alle kinderen vertrouwd te maken met alle leidsters. Door de kleinschaligheid en het beleid van Ut Trepke zullen nagenoeg alle kinderen elkaar kennen.