Pedagogisch beleid

De belangrijkste punten uit ons pedagogisch beleidsplan worden hieronder genoemd.
Uiteraard kunt u als ouder het gehele beleidsplan opvragen bij één van onze pedagogisch medewerksters.

Ut Trepke zorgt voor de opvoeding en de verzorging van uw kinderen. Wij willen een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert. Dit biedt hen alle kansen om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Deze ontplooiing willen wij nastreven door de kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met een ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf te leren.
Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door ondermeer samen te spelen, te eten en te slapen. Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze een scala aan reactiemogelijkheden.
Belangrijk hierin is dat kinderen kunnen ontdekken, hun zintuigen worden geprikkeld en de natuur beleven. Dit is te realiseren door de inrichting van de tuin waarin ze de ondergrond ontdekken door middel van diverse verschillende bodembedekkers in de tuinen zoals boomschors, modder, gras, enz. Hierdoor ontwikkelen ze hun zintuigen.
De groepsruimtes hebben veel ramen en licht zodat de kinderen één kunnen worden met buiten. De grote tuinen bieden veel mogelijkheden tot ontplooiing.