Openingstijden

Wij zijn het hele jaar geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur met uitzondering van de zaterdag en zondag. Op erkende feestdagen zoals vermeld in de Cao-kinderopvang zijn wij gesloten.
Dit geldt voor de volgende dagen: 1 januari, Pasen, Koningsdag 27 april, 1x per 5 jaar op 5 mei, Pinksteren, Hemelvaart en Kerst.

Twee dagen per jaar zijn wij gesloten in verband met een studiedag voor het personeel.

In verband met het dagritme en de rust in de groep zijn de breng- en ophaaltijden:
Brengen:  07.00 en 09.00        12.00 en 13.00
Ophalen:  12.00 en 13.00        16.00 en 18.00  

We hanteren een zeer flexibel beleid aangaande opvanguren.


Extra komen of ruilen van dagen is over het algemeen mogelijk, mits het past in de groep en op de aangevraagde dag. De dagen die wij gesloten zijn wegens feestdagen of studiedagen kunt u op een ander moment inzettten indien dit de groepsgrootte toelaat.