Visie

Wij staan voor een pedagogisch klimaat, waarin voldoende ruimte is voor groepsopvoeding en de individuele ontplooiing van de kinderen. Buiten de dagelijkse verzorging van kinderen, biedt de omgeving een stimulans aan kinderen om zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig als verstandelijk te ontwikkelen. Maar ook biedt het een klimaat waar kinderen zich bewust worden van maatschappelijke gangbare normen en waarden.

Dit komt tot uiting in de vijf “R”s. Rust, Reinheid, Regelmaat, Respect en Ruimte. Hierop is de  kindvisie van Ut Trepke gebaseerd:

Respect
Een kind is in elke levensfase een volwaardig mens en niet een klein wezen dat nog iets moet worden.
Respect verdien je. Te denken valt hierbij aan het respecteren van de medewerkers en kinderen ongeacht kleur, levensovertuiging en geslacht. De leidsters zullen ook vanuit deze overtuiging met de kinderen omgaan. Tevens zullen de leidsters de kinderen leren om respect voor de natuur te hebben.

Regelmaat
Een hechtingsrelatie tussen leidsters  en kinderen  is erg belangrijk. Dit kan alleen als er vaste leidsters op de groepen staan. Voor kinderen is regelmaat heel belangrijk, vanaf het moment van opstaan tot het moment van naar bed gaat.
Wij werken daarom op beide locaties met hetzelfde dagritme en vaste pedagogisch medewerksters op de groepen. Tevens werken wij met een klein aantal vaste invalkrachten.

Ruimte
Kinderen moeten ruimte krijgen om hun  sociale en persoonlijke competenties te kunnen ontwikkelen. Dit is mogelijk door de grote tuin rondom het gebouw. In deze tuin kunnen de kinderen experimenteren en zelf keuzes maken. Hierdoor ontstaat er een beter contact tussen de leidsters en de kinderen. Voelt een kind zich veilig en heeft het voldoende uitdaging dan verloopt de samenwerking vaak beter en zijn er minder conflicten.

Rust    
We hebben horizontale groepen, 0 tot 18 maanden, en verticale groepen, 19 maanden tot 4 jaar. De allerkleinsten krijgen op deze manier alle aandacht en de grotere kinderen kunnen op hun eigen niveau spelen zonder dat zij rekening moeten houden met de allerkleinste.

Reinheid
De kinderen komen iedere dag in een schone omgeving met schone bedden. Daarbij zullen de leidsters de kinderen leren dat reinheid belangrijk is in je leven, hoe je met jezelf als met je spullen omgaat.