Groepsopbouw Peuterspeelzaal

De kinderen komen in een vaste stamgroep in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar. Hiervoor hanteren wij de voorgeschreven kind-leidster ratio, het maximale aantal kinderen in de stamgroep, het maximale aantal kinderen in de ruimte en de optimale ontwikkeling voor alle kinderen.

Wij werken met een maximale verhouding tussen het aantal leidsters en kinderen (kind-ratio) zodat uw kind altijd genoeg aandacht krijgt. Er is een pedagogisch medewerkster die geschoold is in het VVE-programma Startblokken en Basisontwikkeling. Zij kan eventueel aangevuld worden met een vrjwilligster of stagiaire.
De sociaal-emotionele veiligheid wordt gewaarborgd door vaste gezichten op de peuterspeelzaal en zover als mogelijk is de kinderen vertrouwd te maken met alle leidsters.