VVE Startblokken

Wat betekent VVE voor de peuterspeelzaal?
Peuterspeelzalen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat staat al jaren vast voor ouders, pedagogen en overheden.

Er zijn verschillende methoden om de VVE uit te voeren, wij hebben gekozen voor het VVE programma Startblokken omdat dit, ook voor de kinderopvang, een doorlopende leerlijn kent naar het basisonderwijs.

VVE-Programma Startblokken en Basisontwikkeling
Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Basis ontwikkeling werkt met dezefde methode in groep 1 tot en met 4 van de basisschool. De programma's bevorderen een brede persoonsontwikkeling bij kinderen van 2,5 tot 8 jaar. Doel van het programma is de kans op schoolscucces te vergroten. De speerpunten zijn dan ook educatie en ontwikkeling.

Het programma
Het programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dit betekent dat de methode aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Omdat de ontwikkelingsmogelijkheden en interesses per situatie en voor elk kind verschillen, wordt er niet gewerkt met een voorgeschreven structuur of gesloten werkplan. In plaats daarvan voorzien de programma's in "bouwstenen". Dit zijn criteria die de leidster helpt om een eigen pedagogisch plan van activiteiten met en voor het kind te maken. Deze bouwstenen zijn ontleend aan perspectieven op de kinderlijke ontwikkeling. Zij betreffen het aanbod van activiteiten, de inhoud thematiek van de activiteiten, het pedagogisch-didactisch handelen van de leidster en het observeren en registreren van de ontwikkeling van de kinderen, de inrichting van de ruimte, de te gebruiken materialen, de dagindeling en de samenwerking met de ouders.

Peutervolgsysteem
Wij werken met het peutervolgsysteem van Focus op Kinderen. Door het jaar heen worden er spelenderwijs een aantal testjes met de kinderen gedaan en zijn er groepsobservaties. Jaarlijks volgt hieruit een tien minuten gesprek. Voorafgaande aan het tien minutengesprek ontvangt u een evaluatieformulier. Hierop kunt u aan de hand van een aantal vragen de peuteropvang evalueren. Met dit formulier trachten wij onze kwaliteit en service te verbeteren en aan te passen aan uw wensen.