Kinderinformatie Peuterspeelzaal

Dagelijks overleg
De leidsters van de peuterspeelzalen vinden het fijn om nauw samen te werken met de ouders van de kinderen. Als u uw kind komt brengen is er tijd voor overdracht en bij het ophalen zullen wij de ouders informeren over het verloop van de ochtend (dag) en de vorderingen van het kind. Daarnaast krijgt u minimaal 4 maal per jaar onze nieuwsbrief.

Bereikbaarheid ouders
Ouders, of iemand namens hen, dienen ten alle tijde telefonisch bereikbaar te zijn als hun kind op de peuterspeelzaal is. Om de gegevens actueel te houden verzoeken we dan ook om wijzigingen in adres, e-mail, telefoonnummer (privé of werk) tijdig aan ons door te geven.
Dit kan mondeling of via ons wijzigingsformulier.

10 minuten gesprekken
Wij observeren de kinderen volgens het peutervolgsysteem Focus op Kinderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eenmaal per jaar een 10 minutengesprek te hebben over de onwikkeling van het kind.
Voorafgaande aan dit gesprek ontvangt u een evaluatieformulier. Op dit formulier kunt u aangeven of u een 10 minutengesprek wenst of niet. Indien nodig bespreken wij uw punten op het evaluatieformulier tijdens dit gesprek.

Uiteraard kunt u als ouder dagelijks met vragen bij de pedagogisch medewerkster terecht en benaderen wij u als dit nodig is.