Taalstimulering

Er zijn verschillende redenen waarom deze ontwikkeling bij het ene kind minder vlot verloopt dan bij een ander kind. Er kunnen problemen zijn met het gehoor, de mondmotoriek of de emotionele ontwikkeling. Ook aanleg en omgeving spelen een rol. Taalontwikkeling begint vanaf de geboorte van het kind, maar tussen het tweede en vierde levensjaar komt deze ontwikkeling snel op gang. In deze leeftijd bezoeken veel kinderen een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Praten, duidelijk kunnen zeggen wat je wilt, je gevoelens kunnen uiten, begrijpen wat een ander van je wil of tegen je zegt. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar soms merk je dat het ene kind hier meer moeite mee heeft dan het andere. Dagelijks komen onze pedagogisch medewerkers kinderen tegen die problemen hebben met hun spraak- en taalontwikkeling. Daarom besteden wij aandacht aan hun taalontwikkeling.