Visie Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is een opvang voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar. Wij willen een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Dit willen wij in een schoolse omgeving doen waar de kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met een ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf te leren. Deze kenmerken komen tot uiting in de 5 'R's', Rust, Reinheid, Regelmaat, Respect en Ruimte.

In het Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal zijn deze beleidsdoelen vastgelegd. Op het intakeformulier kunt u aangeven of u bovengenoemd beleidsplan wenst te ontvangen.