Inrichting Peuterspeelzaal

Een belangrijk criterium bij de inrichting van de groepsruimte is overzicht. Overzicht over de ruimte is zowel voor de pedagogisch medewerksters alsmede voor het kind belangrijk. De pedagogisch medewerkster moet een zo goed mogelijk overzicht op alle kinderen kunnen houden. Voor de jongste is het belangrijk om oogcontact met de leiding te hebben terwijl ze aan het spelen zijn. Peuters hebben al wat meer behoefte om af en toe in een ”afgesloten” hoekje met elkaar te spelen. Bij de inrichting is rekening gehouden met deze behoeften van de kinderen.
De ruimte is, onder andere door kleur, verschillend materiaalgebruik en duurzaam materiaal aantrekkelijk voor kinderen en nodigt uit tot spel.

Vier ogenprincipe
Het vier ogenprincipe vinden wij een manier waarbij je het kind maar ook de pedagogisch medewerkster beschermd en beiden een veilige omgeving biedt. Daarnaast moet het pedagogische verantwoordt zijn en bedrijfseconomische haalbaar. Wij hebben getracht hieraan te voldoen middels onderstaande omschrijving over de manier waarop wij hiermee omgaan.

De groepsruimten hebben veel ramen en deuren met glas. De tuinen ligt aangrenzend aan de groepsruimtes en worden door meerdere groepen gebruikt. Door deze open verbinding kunnen de pedagogisch medewerksters elkaar zien en horen en lopen makkelijk bij elkaar binnen.

Wij werken niet met externe invalkrachten of uitzendkrachten, alle pedagogisch medewerksters die bij ons werken kennen de kinderen en worden regelmatig ingezet. Ook werken wij met stagiaires die boventallig worden ingezet. Deze stagiaires worden ingezet op de groepen waar één leidster staat zodat wij hier het vier ogenprincipe ook kunnen borgen.