Kindinformatie BSO

Dagelijks overleg
De Bonte Bende vindt het fijn om nauw samen te werken met de ouders van de kinderen.
Mondeling zullen wij dagelijks de ouders informeren over het verloop van de middag. Indien wij uw kind naar schoolbrengen zullen wij ook de overdracht namens de ouder aan school doen.

Bereikbaarheid ouders
Ouders, of iemand namens hen, dienen te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn als hun kind op de Bonte Bende is. Om de gegevens actueel te houden verzoeken we dan ook om wijzigingen in adres, e-mail, telefoonnummer (privé of werk) tijdig aan te passen in uw ouderloket.

Gesprekken
Soms evalueren wij de opvang. Dit doen wij via een smiley-evaluatieformulier waarop vragen staan die het kind mag invullen en vragen voor u als ouders.
Indien u of wij naar aanleiding van dit evaluatieformulier behoefte heeft om te praten over uw kind en zijn eigenheden dan nodigen wij u hiervoor graag uit. Wij houden geen 10-minuten gesprekken omdat dit op school ook al gedaan wordt.

Uiteraard kunt u als ouder dagelijks met vragen bij de pedagogisch medewerkster terecht en benaderen wij u als dit nodig is.