Veiligheid BSO

Bekendheid op school
Op de scholen waar wij de kinderen ophalen stellen wij ons voor via een smoelenbrief. Zo weten de leerkrachten wie de kinderen op komen halen bij school.

Veiligheidshesjes
Voor de veiligheid bij het wegbrengen en ophalen zijn er veiligheidshesjes welke de kinderen aandoen als ze naar school of de Bonte Bende lopen. Zeker in de winter zijn ze beter zichtbaar op de weg. Een hesje dragen is verplicht.

Autostoeltjes
Op Ut Trepke is een vervoersregeling aanwezig. Hierin wordt omschreven hoe kinderen volgens de wet vervoerd mogen worden. De Bonte Bende leeft de regels van de vervoersregeling na. Voor ieder kind is er een autostoeltje aanwezig.

Gezondheid en veiligheidmanagement 
Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie getoetst en eventueel bijgesteld. Tijdens het jaar wordt er een logboek bijgehouden inzake onveilige situaties. Indien nodig wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt en direct uitgevoerd. De brandweer controleert of het gebouw nog in goede staat is en voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen. Het kinderdagverblijf beschikt over brandblusapparatuur dat jaarlijks wordt geïnspecteerd. Eenmaal per jaar vindt er onderhoud van de brandmeldinstallatie plaats en maandelijks wordt deze getest.

Er zal altijd een pedagogisch medewerkster aanwezig zijn die in het bezit is van Bedrijfs HulpVerlening en Kinder EHBO.
Jaarlijks zal onder leiding van de Bedrijfs Hulp Verleners en de kinderen een brand- vluchtoefening worden gedaan en wordt het ontruimingsplan tijdens de teamvergaderingen besproken en eventueel bijgesteld.