Naam BSO

Onze buitenschoolseopvang heet de Bonte Bende. Deze naam is voortgekomen uit een prijsvraag die wij gehouden hebben tijdens de opening van ons kinderdagverblijf in 2009. De achterliggende gedachte was dat de Bonte Bende een bonte verzameling van kinderen is uit alle windstreken rondom Ut Trepke.

De Bonte Bende is een onderdeel van Kinderdagverblijf Ut Trepke.

De bedrijfsnaam Ut Trekpe kent een verre geschiedenis. In 1750 was het een veerhuis aan de IJssel met de naam “Het Trapje”. Het veerhuis is genoemd naar de trap die naar het bordes leidde vanwaar de herbergier, met hoog water, in de boot ging en Empe verliet. In de volksmond verbasterde “Het Trapje” al gauw tot Ut Trepke.
In 1750 was het al een veilige haven en nu wordt het weer een veilige haven voor uw kinderen.
Het logo is daarom opgebouwd uit een trap met vier treden die staan voor de vier jaren dat uw kind op Ut Trepke aanwezig is. Na deze vier jaar gaat het kind zijn eerste stappen naar zelfstandigheid zetten en kan eventueel doorstromen naar de Bonte Bende.