Pedagogisch beleid BSO

De belangrijkste punten uit ons pedagogisch beleidsplan worden hieronder genoemd.
Uiteraard kunt u als ouder het gehele beleidsplan opvragen bij één van de pedagogisch medewerksters.

Met plezier naar de Bonte Bende gaan, je veilig, prettig en geaccepteerd voelen, zijn belangrijke basisbehoeften. Om aan deze behoeften tegemoet te komen hanteren wij de 5 R’s. Dit zijn Respect, Rust, Ruimte, Regelmaat en Reinheid. Hierbij krijgt ieder kind de persoonlijke aandacht die het nodig heeft en kan het zijn persoonlijke en sociale kwaliteiten op zijn eigen unieke wijze ontwikkelen.

Als uw kinderen uit school komen, is het belangrijk dat ze goed opgevangen worden. Even bijpraten met een boterham of fruit en een kopje thee of wat fris. Ook is er tijd om te vertellen over school of te laten zien wat ze hebben gemaakt. Voor kinderen zijn alledaagse dingen erg belangrijk; aandacht en een goede sfeer zijn essentieel.

Vanaf het moment dat kinderen naar de basisschool gaan ontstaat er voor het eerst vrije tijd en "werktijd". Bonte Bende tijd is vrije tijd en biedt mogelijkheden om te ontspannen. Het betekent ook een relatief grote inbreng van de kinderen in het bedenken van wat ze willen doen, plannetjes maken en uitvoeren, enz. In de groepsruimte zijn verschillende materialen beschikbaar waar kinderen gebruik van kunnen maken. Op de Bonte Bende bedenken we steeds leuke en nieuwe activiteiten gericht op de leeftijd en het niveau van het kind. Degenen die het leuk vinden, kunnen hieraan deelnemen, maar niemand wordt hiertoe verplicht.