Visie de Bonte Bende

Bij de Bonte Bende staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkelingstempo. Om zich te kunnen ontwikkelen, heeft een kind geborgenheid en uitdaging nodig. De Bonte Bende wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die, ook in hun vrije tijd, hun eigen keuzes maken. Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben op de Bonte Bende en zichzelf kunnen zijn. Plezier staat hierbij voorop. 

Er heerst een pedagogisch klimaat, waarin ruimte voor groepsopvoeding en voor individuele ontplooiing van kinderen aanwezig is. Na schooltijd biedt de omgeving een stimulans aan de kinderen om zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig als verstandelijk te ontwikkelen. Maar ook biedt het een klimaat waar kinderen zich bewust worden van maatschappelijke gangbare normen en waarden.

Deze kenmerken komen tot uiting in de vijf “R”s. Rust, Reinheid, Regelmaat, Respect en Ruimte waarop onze kindvisie is gebaseerd. Bovenstaande staat beschreven in ons pedagogisch Beleidsplan.