Privacy

De privacy van ouder en kind worden in alle opzichten gewaarborgd op basis van het opgestelde privacy reglement. Relevante dossiers en klantgegevens zijn alleen bedoeld voor de betreffende ouder en voor gebruik door de medewerkers. Privacy gevoelige informatie wordt op de locatie in dichte kasten bewaard. Bij een eventuele hulpvraag betreffende een kind kan contact worden opgenomen met derden. U moet hierbij denken aan b.v. een consultatiebureau. De privacy van de ouders wordt in alle opzichten gewaarborgd. Ut Trepke en al zijn medewerkers delen aan derden geen informatie mee over het gezin, het kind en zijn verblijf op Ut Trepke. Informatie geven aan een niet-gezagdragende ouder over het kind, b.v. bij een echtscheiding, is volgens de wet verplicht, tenzij zwaarwegende belangen van het kind zich hiertegen verzetten. Informatie richting de basisschool wordt niet rechtstreeks zonder uw toestemming via Ut Trepke gedaan. Via het "toestemmingsformulier  foto's en pricacy van uw kind/pleegkind" geeft u toestemming dat wij foto's van uw kind mogen maken en deze op de website of in de krant mogen zeten.

Voor alle activiteiten, waar kinderen bij betrokken zijn, geldt de regel dat de ouders uitdrukkelijk toestemming geven.

Ut Trepke behoudt zich het recht voor externe erkende hulpverleningsinstanties in te schakelen bij noodgevallen. Indien vooraf informeren niet mogelijk is, vindt een terugkoppeling achteraf plaats.